Sídlo spoločnosti a obchodné strediská

Centrála

​+421 41 764 59 97
+421 41 764 59 98
+421 903 56 99 65
sezam@sezam.eu
+421 41 763 48 26
​pondelok - piatok
7:00 - 16:00
Kvačalova 1
010 04 Žilina

Spoločnosť SEZAM bola založená 13.2.1991 v centre severozápadného Slovenska v meste Žilina. V Žiline zároveň sídli vedenie a administratíva spoločnosti.
IČO 00633194 - IČ DPH:  SK2020443799
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro, vložka číslo 40/L
Výpis z obchodného registra: www.orsr.sk
Dozorujúci orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89, 011 79 Žilina 1

Bratislava

​+421 2 4488 01 53
+421 2 4488 01 54
+421 2 4468 05 98
​bratislava@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Peter PETREK

​Obchodník strediska:
Peter SPÁNYIK
+421 911 124 776
spanyik@sezam.eu
​pondelok - piatok
7:00 - 16:00
Račianska 182
831 54 Bratislava
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Komárno

​+421 35 772 00 84
​komarno@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Erika CSEPYOVÁ

​Obchodník strediska:
Peter SPÁNYIK
+421 911 124 776
spanyik@sezam.eu
pondelok 
7:00 - 17:00 
utorok - piatok 
7:00 - 15:00
Ul. Mieru, Bašta IV
945 01 Komárno
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Košice

​+421 55 677 01 05
+421 903 550 020
kosice@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Oľga DE-OTTOVÁ

​Obchodník strediska:
Ing. Marek KOVALČÍK
+421 911 880 180
kovalcik@sezam.eu
pondelok - piatok
7:00 - 16:00
Južná trieda 64
040 01 Košice
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Lučenec

​+421 47 432 35 30
​lucenec@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Anna CHOVANOVÁ

​Obchodník strediska:
Ing. Michal ČATLOŠ
+421 904 024 422
catlos@sezam.eu
pondelok - piatok
6:30 - 15:00
Jiráskova cesta 3501
984 01 Lučenec
Ponúkame
Platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Martin

​+421 911 700 257
+421 43 422 47 10
​martin@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Rastislav BAĽO

​Obchodník strediska:
Ing. Michal ČATLOŠ
+421 904 024 422
catlos@sezam.eu
pondelok
7:00 - 17:00
utorok - piatok
7:00 - 15:00 
Kollárova 85/A
036 01 Martin
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Nové Mesto nad Váhom


​+421 911 667 793
​nmesto@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Andrea TURKOVIČOVÁ

​Obchodník strediska:
Ing. Milan PAVELKA
+421 911 124 778
pavelka@sezam.eu
pondelok
7:00 - 17:00
utorok - piatok
7:00 - 15:00
Ľudmily Podjavorinskej 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Poprad

​+421 52 776 73 90
​poprad@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Jiŕina FRITSCHOVÁ

​Obchodník strediska:
Peter KACVINSKÝ
+421 903 614 629
kacvinsky@sezam.eu
pondelok - piatok
7:00 - 16:00
Teplická 69
058 01 Poprad
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Prievidza

​+421 46 542 40 54
+421 46 542 71 21
+421 46 542 71 22
+421 903 366 316
​prievidza@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Ján ONDRÚŠEK

​Obchodník strediska:
Ing. Milan PAVELKA
+421 911 124 778
pavelka@sezam.eu
pondelok
7:00 - 17:00
utorok - piatok
7:00 - 15:00
Max Brose 1907 (Pri letisku)
971 01 Prievidza
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie

Púchov

​+421 42 463 57 77
​puchov@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Miroslav VRÁBEL

​Obchodník strediska:
Ing. Milan PAVELKA
+421 911 124 778
pavelka@sezam.eu
pondelok - štvrtok
7:00 - 16:00
piatok
7:00 - 15:00
Svätoplukova 1067
020 01 Púchov
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Ružomberok

​+421 44 435 37 42
​ruzomberok@sezam.eu
​Vedúca strediska:
Mgr. Bibiána HLAVÁČOVÁ

​Obchodník strediska:
Ing. Michal ČATLOŠ
+421 904 024 422
catlos@sezam.eu
pondelok
7:00 - 17:00
utorok - piatok
7:00 - 15:00
Bystrická cesta 29                                        034 01 Ružomberok
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Spišská Nová Ves


​+421 53 441 46 72
+421 910 500 432
​spisska@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Pavol BUJŇÁK

​Obchodník strediska:
Peter KACVINSKÝ 
+421 903 614 629 
kacvinsky@sezam.eu
pondelok
7:00 - 17:00
utorok - piatok
7:00 - 15:00
Drevárska 2
052 01 Spišská Nová Ves
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie u obchodného partnera

Žilina

​+421 41 724 33 70
+421 41 565 33 73
​zilina@sezam.eu
​Vedúci strediska:
Peter KROUPA

​Obchodník strediska:
Jozef MAJERČÍK
+421 903 548 390
majercik@sezam.eu
pondelok - piatok
7:00 - 16:00
sobota
8:00 - 12:00
Kvačalova 1
010 04 Žilina
Ponúkame
Doprava a platba kartou
Rezanie a hranovanie